G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Links

- Historie en erfgoed

Website over cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland:
www.flevolanderfgoed.nl

Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad: het museum, archief en studiecentrum van Flevoland en het Zuiderzeeproject:
www.nieuwlanderfgoed.nl

Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland:
www.samflevoland.nl

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen: openlucht- en binnenmuseum over de (visserij)cultuur van de voormalige Zuiderzee:
www.zuiderzeemuseum.nl

- Water en infrastructuur

Rijkswaterstaat Midden-Nederland:
www.rijkswaterstaat.nl

Onderzoek en advies op het gebied van waterrecreatie en watersport:
www.waterrecreatieadvies.nl

Waterschap Zuiderzeeland:
www.zuiderzeeland.nl 

- Belangenorganisaties

Stichting Het Blauwe Hart (voorheen: Verantwoord Beheer IJsselmeergebied), opgericht in 2005:
hetblauwehart.org

IJsselmeervereniging (voorheen: Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer), opgerichti in 1972:
www.ijsselmeervereniging.nl

LTO Noord, belangenorganisatie voor de agrarische sector in negen provincies in Noord- en midden-Nederland:
www.ltonoord.nl 

- Samenwerkingspartners van Genootschap Flevo in 2016

Nieuw Land Erfgoedcentrum:
www.nieuwlanderfgoed.nl

Growing green cities - Floriade Almere 2022, Projectteam gemeente Almere:
floriade.almere.nl 

Provincie Flevoland, Project Floridade 2022:
www.flevoland.nl 

Stichting Flevofonds (Vrienden van Nieuw Land):
www.nieuwlanderfgoed.nl/vrienden

Kunstlinie Almere Flevoland:
www.kaf.nl

Vrienden van Schokland, cultuurhistorische vereniging voor Flevoland:
www.vvs-schokland.nl